Datum: 4 februari 2024
Plats: Stockholms Kennelklubb
Aktivitet

Årsmöte 2024

KALLELSE TILL ÖSTSVENSKA TERRIERKLUBBENS ÅRSMÖTE 2024

DATUM: söndag den 4 februari
TID: 13:00.
PLATS: STOKKs lokaler  Rindögatan 25, Stockholm.

Dagordning enligt stadgarna. 
Motion som medlem önskar få framförd skall avlämnas skriftligen till styrelsen, 
senast 14 dagar före årsmötet (21/1)

Motioner sändes till;
Annika Eriksson, Ekorrstigen 2, 139 40 Värmdö.

Då ÖsTek bjuder på fika önskar vi att man föranmäler sig till årsmötet (om man vill ha fika).
Dock är man alltid välkommen till årsmötet utan anmälan.
Mejl för ev föranmälan till fika: sekreterare@ostek.org

Årsmöteshandlingar 2024

Vi ser fram emot stort deltagande på årsmötet, 
VÄLKOMNA!

ÖSTSVENSKA TERRIERKLUBBENS STYRELSE
© 2024 Östsvenska Terrierklubben